4 00 4 4 00 4 4 7 4 7 02 7

BT - - SPORTEN - INDSKIFTERE

Mik­kel Andersen Det er svært at be­stå som må­l­mand, når man ind­kas­se­rer tre mål, men Andersen le­ve­re­de fl ere go­de red­nin­ger og med­vir­ke­de til, at ne­der­la­get ik­ke blev stør­re. Mar­tin Pu­sic Fik for én gangs skyld chan­cen fra start og be­tal­te til­ba­ge ved in­tel­li­gent at sty re re­du­ce­rin­gen i mål, men vi­ste ik­ke me­get hver­ken før el­ler si­den. Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen Knok­le­de ben­hårdt for at ska­be plads til sig selv og sin an­grebs­mak­ker. Mod enor­me Couli­ba­ly var han dog oft e chan­ce­løs og på in­tet tids­punkt far­lig. Jess Thorup En ska­des­pla­get trup tvang ham til at stil­le med to an­gri­be­re og un­ge Mik­kel Du­e­lund. Ser man på bæn­ken, er det svært at be­klik­ke dis­po­si­tio­ner­ne.

Paul Onu­a­chu ( 4) ind for Mar­tin Pu­sic ( 61.), Awer Ma­bil ind for Mik­kel Du­e­lund ( 73.), Marco Lar­sen ind for Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen ( 73.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.