Re­bror

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FFRREEDDAAGG 2 233. O. KOTKOTBOEBRE 2R0 125015 Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen Jonas Dals as­si­stent i Es­b­jerg, der har sid­det som ch­eftræ­ner, si­den Ni­els Fre­de­rik­sen blev fy­ret, går for det me­ste ba­re un­der nav­net Mex. I si­ne un­ge år bo­e­de Mi­cha­el Pe­der­sen med sin far i Me­xi­co, og da han kom hjem til Es­b­jerg, var der fle­re på hol­det, der hed Mi­cha­el. Der­for kom han til at hed­de Mi­cha­el Me­xi­co, hvil­ket se­ne­re blev til Mex. Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen EM- helt, dan­ser og tid­li­ge­re Superliga- træ­ner Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen fik sit kæ­le­navn en­gang i si­ne un­ge år, da en flok æl­dre spil­le­re over­hæld­te ham med øl fra Faxe- bryg­ge­ri­et. Vis­se kil­der be­ret­ter, at der var ta­le om

de­ci­de­ret buk­se- øl. Hen­rik ’ Sto­re’ Lar­sen Det her er en af de nem­me. Hen­rik Lar­sen, der som Faxe er tid­li­ge­re eu­ro­pa­me­ster og træ­ner i Kø­ge, Lyng­by og as­si­stent i Ran­ders, er tem­me­lig stor – i hvert fald ho­ri­son­talt – og fik der­for tid­ligt kæ­le­nav­net Sto­re. Jonas ’ Dør’ Dal Den nu tid­li­ge­re Ho­broog nu­væ­ren­de Es­b­jerg­træ­ner er en bred fyr, der som fod­bold­spil­ler gav og tog imod lidt af hvert. Det var som at lø­be ind i en dør, hvis man stød­te ind i ham. Der­fra kom nav­net, for­ly­der det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.