1,62

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nok for­dob­le­de FAC Team Für Wi­en sit po­in­tan­tal fra et til to eft er 2- 2 mod bund­holdskol­le­ger­ne fra Au­stria Salz­burg i midt­u­gen, men hol­det er sta­dig fl ere klas­ser un­der de bed­ste hold i ræk­ken. Dagens gæ­ster tab­te klart med 0- 3 i sæ­so­nens før­ste mø­de med Kap­fen­berg, der til­med blev spil­let på eget græs, og Kap­fen­berg hen­te­de en fl ot 2- 1 sejr i St. Pöl­ten i midt­u­gen selv uden den kre­a­ti­ve vi­ce­top­sco­rer Di­mi­try Im­bongo, som er til­ba­ge i aft en eft er af­so­net ka­ran­tæ­ne. Gan­ske ny­de­lig be­ta­ling på den tem­me­lig lo­gi­ske hjem­me­sejr.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.