1,97

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ner alt an­det li­ge man­ge mål i det­te mål. AGF snit­ter næ­sten tre mål pr. kamp, og selv om man holdt må­let rent i den se­ne­ste kamp, er hol­dets for­svars­spil ik­ke over­be­vi­sen­de. Man har Da­ni­el A. Pe­der­sen i ka­ran­tæ­ne, mens Dan­ny Ol­sen er til­ba­ge fra ka­ran­tæ­ne, hvil­ket sam­let set er en for­del for det­te væd­de­mål. Der har og­så væ­ret væ­sent­lig fl ere mål i Ho­bros kamp si­den Pål Kir­ke­vold og Jung- Bin Park er kom­met til, og det bli­ver næp­pe min­dre off en­sivt af, at Jonas Dal ik­ke læn­ge­re er træ­ner for hol­det. Flot od­ds på » over 2,5 mål « .

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.