3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Saft igt od­ds på Cork i det­te top­brag mel­lem num­mer et og to i den bed­ste, ir­ske fod­bol­dræk­ke. Dun­dalk er ble­vet kå­ret som me­stre med to spil­ler­un­der igen, men for­u­de ven­ter bå­de en fi na­le i den lo­ka­le Le­in­ster Se­ni­or Cup og end­nu vig­ti­ge­re en po­kal­fi na­le­dyst i star­ten af novem­ber. Beg­ge kam­pe er vig­ti­ge for Dun­dalk, som der­for hvi­ler en ræk­ke stam­spil­le­re, her i blandt liga­top­sco­rer Ri­chard Towell. Cork kan sik­re an­den­plad­sen i ræk­ken med en sejr og bør un­der dis­se om­stæn­dig­he­der væ­re fa­vo­rit­ter til op­gø­ret. 1- tal­let ser me­re end spæn­den­de ud.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.