Kha­der: Pas dit ar­bej­de, Ru­fus

BT - - NYHEDER -

AM­BAS­SA­DØR-KRIG

USAs am­bas­sa­dør i Dan­mark si­den 13. sep­tem­ber 2013 41 år Han ar­bej­de­de som fi­nans­di­rek­tør på Ba­ra­ck Oba­mas pra­esi­dentvalg­kampag­ne i 2012 Ru­fus Gif­ford er ho­mo­seksu­el og dan­ner par med dyr­la­e­gen Step­hen DeVin­cent, som han blev gift med på Kø­ben­havns Rå­d­hus i 2015 DR3 sen­der li­ge nu an­den sa­e­son af programserien ’Jeg er am­bas­sa­dø­ren’, hvor man føl­ger Ru­fus Gif­ford pri­vat og på job­bet som am­bas­sa­dør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.