’’

BT - - NYHEDER -

Når vi nu ska­er­per straf­fen mar­kant for vold­ta­egt og seksu­el­le over­greb mod børn, så øn­sker vi til­sva­ren­de at ska­er­pe straf­fen for falsk an­kla­ge. Vi ser hel­dig­vis ik­ke man­ge sa­ger om fal­ske an­kla­ger. Men det er al­vor­ligt, når det sker

Sø­ren Pind, ju­stits­mi­ni­ster, om nyt lov­for­lag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.