Dansk-bri­tisk ko­mi­ker blan­der

BT - - NYHEDER -

TOKSVIGS PAR­TI Der var Ukip med de ’en­gel­ske va­er­di­er’, der var Scot­tish Na­tio­nal Par­ty med skot­ske uaf­ha­en­gig­heds­drøm­me. Det Grøn­ne Par­ti meld­te sig på sce­nen med et saede i Un­der­hu­set. Og La­bour har ka­stet sig ud i et al­ter­na­tivt, so­ci­a­li­stisk in­spi­re­ret pro­jekt et godt styk­ke fra den tra­di­tio­nel­le po­li­ti­ske mid­ter­linje i Stor­bri­tan­ni­en.

Nye pri­o­ri­te­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.