’’

BT - - NYHEDER -

For­di ar­bej­det er ik­ke fa­er­digt. Og vi har la­det det gli­de fra os. Og for­an­drin­ger­ne er sket med sneg­le­fart

San­di Toksvigs be­grun­del­se for at stif­te et nyt kvin­de­ret­tig­heds­par­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.