Stop­pe

BT - - KULTUR -

In­gen Bond der­hjem­me

IDRIS EL­BA

Man­ge hardco­re Bond-fans me­ner, at ti­den er mo­den til den før­ste sor­te 007. Og stjer­nen fra den ame­ri­kan­ske se­rie ’The Wi­re’ Idris El­ba er de­res fa­vo­rit. Om 007-mu­lig­he­den si­ger El­ba: »Jeg tro­e­de, at Ja­mes Bond skul­le se godt ud.«

Man­ge var vilde med Co­lin som su­pera­gent i actionko­me­di­en ’Kings­men – The Secret Ser­vi­ce’. Men selv si­ger Fir­th, der slog igen­nem med fil­men ’Brid­get Jo­nes dag­bog’: »007-to­get ér kørt. Må­ske kan jeg spil­le hans far.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.