LA­EN­GE LE­VE ITA­LI­EN

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

Skra­ed­der­sy­et kon­cept­løs­ning til den per­fek­te ita­li­en­ske madop­le­vel­se. In­gen hur­ti­ge løs­nin­ger, men der­i­mod ori­gi­na­le, hånd­for­ar­bej­de­de og au­ten­ti­ske pro­duk­ter. Der er fo­kus på bru­gen af ae­r­li­ge pro­duk­ter skabt i over­ens­stem­mel­se med de bed­ste hånd­va­er­ks­ma­es­si­ge tra­di­tio­ner. Alt sam­men Ci­am­pi Ga­stro de­li­ka­tes­ser - når det skal va­e­re rig­tig ita­li­ensk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.