3x

BT - - TV -

THE KIDS ARE ALL RIGHT Det les­bi­ske ae­g­te­par Nic og Ju­les har va­e­ret sam­men i me­re end 20 år. Som så man­ge an­dre par har de en lil­le midt­vejskri­se, og det bli­ver ik­ke bed­re, da de­res hidtil ukend­te sa­ed­do­nor-far plud­se­lig duk­ker op. NE­VER BE­EN KIS­SED Jo­sie vil ger­ne va­e­re journalist. En dag skal hun la­ve en hi­sto­rie om sin gam­le High School, hvor hun al­drig blev kys­set.

Kl. 23.45

Kl. 21.00

Mark Ruf­fa­lo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.