3x

BT - - TV -

xXx 2: THE NE­XT LE­VEL Da­ri­us Sto­ne er en even­tyr­ly­sten bal­la­de­ma­ger, hvis kri­mi­nel­le lø­be­tid gør ham til den per­fek­te kan­di­dat som den ny­e­ste xXx-agent. Han skal red­de den ame­ri­kan­ske re­ge­ring fra et dø­de­ligt kom­plot. BAD BOYS Da der bli­ver stjå­let be­slag­lagt her­o­in fra po­li­tiets lag­re, kom­mer Mi­ke og Marcus’ i sø­ge­ly­set. Nu må de be­vi­se de­res usk yld.

Kl. 20.00

Kl. 22.00

Ice Cu­be

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.