Vikings

BT - - TV/ RADIO -

DRA­MA­SE­RIE Vikin­ger­ne an­kom­mer til Pa­ris, og de ska­ber hur­tigt ra­ed­sel og pa­nik blandt fransk­ma­en­de­ne. Den fran­ske kejser Char­les bli­ver op­for­dret til at bli­ve i by­en af sin dat ter Gisla. DR3 kl. 21.35

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.