He­ad-up dis­play

BT - - BILER -

Med Nav­dy kan du bru­ge din smartp­ho­ne i bi­len – uden at fjer­ne øj­ne­ne fra vej­en. Via Blu­et­oo­th for­bin­des te­le­fo­nen til en pro­jektor, som kan sky­de ek­sem­pel­vis navi­ga­tion op på for­r­u­den. Nav­dy kan og­så vi­se el­ler la­e­se mails og sms’er, og du kan sty­re det he­le via fag­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.