Trå­d­løs lad­ning i bi­len

BT - - BILER -

Of­te mang­ler man et for­nuf­tigt sted at la­eg­ge mo­bi­len, mens man kø­rer. Men mens den ba­re står, kan man li­ge­så godt la­de på den. Der­for har Zens ud­vik­let en te­le­fon­hol­der, der pas­ser ned i en kop­hol­der, og som pas­ser te­le­fo­ner op til fem tom­mer. Og un­der­støt­ter din te­le­fon el­lers trå­d­løs lad­ning, kan den bli­ve la­det i hol­de­ren, så snart du stil­ler den fra dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.