’’

BT - - SPORTEN -

Det var fedt, nu hvor re­sul­ta­tet blev, som det gjor­de. Men det var først, da kam­pen gik i gang, at min rol­le aen­dre­de sig. Jeg tog dog sta­dig op­var­m­in­gen med spil­ler­ne, som jeg ple­jer, for­di jeg ik­ke syn­tes, at vi skul­le aen­dre for me­get

Lars Ju­ste­sen, Ho­bros nye tra­e­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.