’’

BT - - SPORTEN -

I DAG Der var ut­ro­lig me­get om­kring Mia og mig, og det var jo og­så en af grun­de­ne til, at jeg stop­pe­de på lands­hol­det ef­ter Syd­ney. In­ter­es­sen blev ba­re for me­get

De var al­le fo­re­gangskvin­der i de­res idra­ets­gren. Med hi­sto­ri­ske re­sul­ta­ter løf­te­de de de­res sport med unik­ke pra­e­sta­tio­ner og fik en hel na­tion med sig. BT hyl­der i den­ne in­ter­view­se­rie en hånd­fuld af spor­tens fo­re­gangskvin­der i Dan­mark og spør­ger, hvor­dan de selv op­le­ve­de

ti­den i be­gi­ven­he­der­nes centrum. På godt og ondt.

Ca­mil­la Andersen, Hånd­bold Ca­mil­la Mar­tin, Bad­min­ton I mor­gen Sus­an­ne Anita Met­te Ni­els­son, Chri­sten­sen, Ja­cob­sen, Svøm­ning Boksning Svøm­ning Man­dag Tirs­dag Ons­dag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.