BED­RE END NO­GEN

BT - - SPORTEN -

Mik­kel Han­sen er i stor­form. Det er der vist ik­ke tvivl om. Tors­dag af­ten smadre­de han im­po­ne­ren­de 14 kas­ser ind for Pa­ris Saint-Ger­main mod Dun­kerque på sin 28 års fød­sels­dag. Og det er blot top­pen af form­b­jer­get i øje­blik­ket for den dan­ske lands­holds­spil­ler. Når han ik­ke ene mand af­gør kam­pe­ne, er Han­sen des­u­den top­sco­rer i den fran­ske liga og delt top­sco­rer i Cham­pions Le­ague. Me­get bed­re kan det ik­ke gå i øje­blik­ket, og det har Dansk Hånd­bold For­bunds sport­s­chef, Ul­rik Wil­bek, en god for­kla­ring på. Ef­ter VM i 2011, hvor Han­sen iføl­ge Wil­bek pe­a­ke­de med en ti­tel som ver­dens bed­ste hånd­bold­spil­ler, har han ka­em­pe med ska­der, hvor han al­li­ge­vel ha spil­let og ik­ke tra­e­net igen­nem. De er der aen­dret på nu.

»Nu har han haft he­le sid­ste sa­e­son hvor han har kun­net tra­e­ne fuldt igen nem. Bå­de fy­sisk og hånd­bold­mae sigt. Det vi­ser sig nu ved, at han en mand la­ver 14 mål. Han er til­ba­ge p det sam­me ni­veau – og må­ske endd og­så lidt hø­je­re, for­di han fy­sisk bar er me­re ve­l­ud­vik­let. Han er me­get sta bil i si­ne pra­e­sta­tio­ner for Pa­ris, så de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.