1 , 90

BT - - SPORTEN -

Det er ved at bli­ve hver­dag for Norwich ef­ter den flot­te start på sa­e­so­nen. Man er nu op­pe på fi­re kam­pe i tra­ek uden sejr, og spe­ci­elt den de­fen­si­ve ind­sats se­ne­st imod Newcast­le var hor­ri­bel. Nu ga­el­der det så et West Bromwich, som er godt or­ga­ni­se­re­de un­der To­ny Pulis. Det er nor­malt ik­ke et hold, der har det spe­ci­elt godt med selv at skul­le ska­be kam­pe­ne, mens det pas­ser dem per­fekt at kun­ne af­ven­te lidt, og ind­til vi­de­re har man få­et po­int i tre af de fi­re før­ste ude­kam­pe. I na­e­sten sta­er­ke­ste op­stil­ling skal det va­e­re et me­get in­ter­es­sant od­ds på WBA.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.