1 , 8 5

BT - - SPORTEN -

Re­al Madrid er hårdt ramt af ska­der i of­fen­si­ven, hvor bå­de Ga­reth Ba­le og Ka­rim Ben­ze­ma sta­dig er vur­de­ret tvivls­om­me til ef­ter­mid­da­gens op­gør. Det bør gi­ve end­nu me­re of­fen­sivt an­svar til en i for­vej­en sky­de­gal Cri­sti­a­no Ro­nal­do, som i ot­te liga­kam­pe har af­slut­tet van­vit­ti­ge 59 gan­ge - 23 gan­ge me­re end Ney­mar, der er num­mer to på li­sten. I for­vej­en er Cel­ta lidt af en ynd­lings­mod­stan­der for Re­al Madrids num­mer syv, som har net­tet ut­ro­li­ge 11 gan­ge i si­ne sid­ste syv kam­pe mod nord­s­pa­ni­er­ne. Flot od­ds på, at det og­så bli­ver til scor­ing i dag.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.