5,00

BT - - SPORTEN -

Eu­fori­en var til at ta­ge og fø­le på hos ABC, som ef­ter 102 da­ge uden sejr en­de­lig fik brudt den on­de sti­me på 19 kam­pe uden sejr med en frem­ra­gen­de 4-2 tri­umf over top­hol­det Ame­ri­ca Mi­neiro i sid­ste uge. Nu er der plud­se­lig kun ot­te po­int til red­ning med syv run­der igen, så od­dset på 2-tal­let vir­ker friskt mod et Pa­ra­na-mand­skab, som kun har vun­det en af si­ne sid­ste ot­te kam­pe og kom­mer med mid­ler­ti­dig tra­e­ner i form af Fer­nan­do Mi­gu­el, der end­nu ik­ke har vun­det i si­ne hid­ti­di­ge tre kam­pe. Kun sejr ta­el­ler for ga­ester­ne, så gå ef­ter det fra­ek­ke 2-tal.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.