Sund uden light

BT - - WEEKEND -

Hvis dan­sker­ne skul­le le­ve sun­de­re, vil­le de fra­va­el­ge light-pro­duk­ter. Det si­ger 45 pro­cent i en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Land­brug & Fø­de­va­rer. Grun­den til, at na­e­sten halv­de­len vil­le drop­pe light-pro­duk­ter­ne, er, at folk ik­ke la­en­ge­re op­fat­ter dem som sun­de, si­ger for­bru­ge­rø­ko­nom fra Land­brug & Fø­de­va­rer, Ma­ri­an­ne Gre­ger­sen, iføl­ge foodcul­tu­re.dk.

»De op­fat­ter dem som ua­er­li­ge og ua­eg­te pro­duk­ter, for­di det ik­ke lig­ner et na­tur­ligt pro­dukt, da fed­tet i pro­duk­tet for ek­sem­pel bli­ver ta­get ud og er­stat­tet af an­dre ting,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.