UGENS APP

BT - - WEEKEND - Navn: Plat­form: Pris:

Li­vet er hek­tisk, og der­for har man nog­le gan­ge brug for at hol­de en pau­se. Det er ap­pen YOU rig­tig god til at hja­el­pe dig med. Når man åb­ner ap­pen er der nog­le op­ga­ver at le­ge med. Op­ga­ver­ne er små og sø­de, og de hand­ler om at ta­en­ke lidt el­ler ba­re få en selv til at smi­le, for ek­sem­pel ved at be­de dig om at be­trag­te di­ne om­gi­vel­ser. Ap­pen er sød, og gi­ver et lil­le ’ge­taway’ i en travl hver­dag. Det er kok­ken Ja­mie Oli­ver, der står bag app’en. YOU-app

iOS og An­droid Ap­pen er gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.