An­ne Ma­rie Vessel Schlüter

BT - - WEEKEND -

• Født 1. maj 1949 i Kø­ben­havn • De­bu­te­re­de på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter som 4-årig. An­sat i bal­let­kor­p­set i 1965 som bal­let­dan­ser. Si­den­hen in­struk­tør samt leder af te­a­trets bal­letsko­le. Un­der­vi­ser sta­dig fle­re gan­ge ugent­ligt. • Fik søn­nen Ni­clas i 1985 sam­men med bal­let­dan­ser Ale­xan­der Køl­pin. • Gift med tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Poul Schlüter i 1989. Par­ret bor på Fre­de­riks­berg. • Er i år am­bas­sa­dør for Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­ses ‘Støt bryster­ne’ kampag­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.