An­ne Ma­rie Vessel Schlüters råd til kra­eft­pa­tien­ter

BT - - WEEKEND -

• Tag imod hja­elp. Lad va­e­re med at si­ge nej til dem, der ra­ek­ker hån­den ud, • Brug de po­si­ti­ve ener­gi­er og hu­moren til at kom­me igen­nem for­lø­bet. • Tro på, at du bli­ver hel­bredt, og stol på la­e­ger­ne. • Tal åbent med di­ne ven­ner, så din syg­dom ik­ke bli­ver ta­bu­belagt. • Tag imod til­bud­de­ne fra Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se og va­er sam­men med men­ne­sker, der ved, hvad du går igen­nem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.