’Så­dan hol­der jeg mig i form’

BT - - WEEKEND -

Hvor­for li­ge mig? Jeg le­ver sundt, og er i form. Den tan­ke har selv­føl­ge­lig strejfet Mie Vessel Schlüter et par gan­ge. Men kra­ef­ten er til­sy­ne­la­den­de li­geg­lad. Og ram­mer dem, som den vil. »Al­le kan få det,« som hun selv tørt kon­sta­te­rer. Til gen­ga­eld tror hun på, at det på så­vel den kor­te som den lan­ge ba­ne kan be­ta­le sig at pas­se på sin krop. At vej­en gen­nem syg­doms­for­lø­bet bli­ver hjul­pet af en sund og sta­erk krop.

»Jeg er ik­ke så­dan én, der er fa­na­tisk. Jeg drik­ker rød­vin og øl, og kan nog­le da­ge drik­ke me­re end de to glas, som man må. Og jeg spi­ser cho­ko­la­de og is.

Men til gen­ga­eld rø­rer jeg mig rig­tig me­get. Jeg kan godt li­de, at hol­de mig i form, og kan ik­ke for­dra­ge, hvis jeg bli­ver for tyk.

Én gang om ugen går jeg fast til pi­la­tes. Om vin­te­r­en er jeg vin­ter­ba­der i ‘Det kol­de gys’. Og så går jeg rig­tig me­get. Da jeg var syg, gik jeg hver ene­ste dag. En tur på halvan­den ti­me over i Fre­de­riks­berg Ha­ve og se på ele­fan­ter­ne. Det gør jeg sta­dig. Desva­er­re mest ale­ne, for Poul kan ik­ke rig­tig føl­ge med me­re. Jeg går alt for hur­tigt til ham.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.