Så­dan ska­e­rer du ned på tøj­bud­get­tet

BT - - WEEKEND -

• I vi­dest mu­ligt om­fang IN­TET nyt tøj i et år. • Ar­ve fra ve­nin­der; sig højt, at du ger­ne vil ar­ve det af­lag­te tøj. • I nødstil­fa­el­de KUN brugt tøj fra gen­brugs­bu­tik­ker, Den Blå Avis, Trendsa­les etc. • Al­tid kva­li­tet frem for kvan­ti­tet: Hel­le­re én la­ek­ker bla­zer fra Trendsa­les end tre t-shir­ts. • Et styk­ke ‘nyt’ tøj ind i ska­bet be­ty­der et styk­ke tøj ud af ska­bet. • Tøj, jeg ik­ke har brugt i la­en­ge­re tid, la­eg­ges for­re­st og øverst, så jeg får øje på det. Hvis ik­ke det bli­ver brugt af den grund, skal det gi­ves vi­de­re. • Or­den i tøj­ska­bet: Jo me­re or­den, jo nem­me­re er det at se, hvad jeg har, og hur­tigt få ide­er til nye kom­bi­na­tions­mu­lig­he­der. Nye kom­bi­na­tio­ner mind­sker tran­gen til at kø­be nyt tøj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.