Så­dan kom­mer du af med dit tøj?

BT - - WEEKEND -

• I ste­det for at smi­de dit go­de tøj i skral­des­pan­den el­ler la­de det lig­ge ubrugt i ska­bet i åre­vis kan du: • Gi­ve dit tøj til di­ne ven­ner. De bli­ver gla­de for en fed blu­se el­ler la­ek­ker bla­zer. • Put­te det i pla­stikpo­ser og stop­pe det i en tøjcon­tai­ner. Dem fin­der du på par­ke­rings­plad­ser, ved su­per­mar­ke­der etc. • Fin­de den na­er­me­ste gen­brugs­bu­tik. Husk at af­le­ve­re tø­jet rent. • Mel­de dig ind i en grup­pe på Fa­ce­book. Søg på GRA­TIS og GI­VES VA­EK, så kom­mer der grup­per op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.