’Jeg er vild med AC/DC og So­und­gar­den’

Sku­e­spil­ler Jacob Lo­h­mann spil­ler ’Bon­den’ i TV2-se­ri­en ’Norskov’

BT - - WEEKEND - Hen­ning Hø­eg Fo­to TV2 Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du a

ho­eg@bt.dk jeg mig til. Han var jo ten­nis­ver­dens’ slem­me dreng. Jeg el­sker at la­e­se de­tal­jer­ne bag de for­skel­li­ge kam­pe. Jeg er egent­lig li­geg­lad med al gos­sip’en. Men jeg kan hu­ske al­le kam­pe­ne. Og det er spa­en­den­de at la­e­se, hi­sto­ri­er­ne der lig­ger bag.« »Nor­malt er jeg til ro­ck. Men jeg er helt op­ta­get af The We­eknd’s po­p­sang ’Can’t fe­el my fa­ce’. Det var og­så stort, da ham der Mar­tin fra ’X-Fa­ctor’ duk­ke­de op til P3 Guld. Han var helt fan­ta­stisk.« »Jeg ven­der al­tid til­ba­ge til AC/DC og So­und­gar­den. Min fa­vo­rit­pla­de er So­und­gar­dens ’Su­per­unk­nown’. Det er den plade, jeg vil­le ta­ge med på den be­røm­te øde ø. Kom­po­si­tio­ner­ne er fan­ta­sti­ske, og jeg hø­rer no­get nyt hver ene­ste gang, jeg lyt­ter. Jeg er end­nu ik­ke hop­pet på vi­nyl­bøl­gen. Jeg er Spo­ti­fy-bums... li­ge­som al­le an­dre.« »Vi så ’Som­me­ren 92’, og den var fan­ta­stisk. Jeg hav­de en lil­le rol­le som tv-ekspert og min ko­ne var smin­kø­se. Det bur­de va­e­re en umu­lig film at la­ve, men den fun­ge­rer fan­ta­stisk. Den le­ve­de sind­sygt op til for­vent­nin­ger­ne.« Te­a­ter 2002. • Spil­ler ’Bon­den’ i tv-se­ri­en Norskov på TV2. »Jeg ved godt, at det er død­sygt, men jeg vil si­ge ’The God­fat­her’ li­ge­som al­le an­dre. Der er ba­re så man­ge ting i den film, der er fan­ta­sti­ske. Det er ut­ro­ligt, at man kun­ne gø­re gang­ster-mil­jø­et main­stream.«

»Mum­ford and Sons i Berlin var fan­ta­sti­ske.« »Jeg så og­så Mum­ford and Sons i The Gre­ek The­a­ter i Ber­ke­ley i Ca­li­for­ni­en. Her gik al­ting op i en hø­je­re en­hed, alt klap­pe­de – vej­ret, ste­det og mu­sik­ken.« »Det er pin­ligt at til­stå, men jeg tror, at jeg har set samt­li­ge 167 af­snit af den ame­ri­kan­ske se­rie ’The West Wing’ fi­re el­ler fem gan­ge. Jeg ved, det ly­der ut­ro­ligt, men det er sandt.« »Re­a­li­ty-TV. Ik­ke for­di jeg vil va­e­re idi­o­ten, der ba­re ik­ke gi­der se re­a­li­ty-tv. Jeg har vir­ke­lig prø­vet, men det er sim­pelt­hen så ke­de­ligt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.