NYE DE­TAL­JER:

Så fryg­te­li­ge var Lisa Holms sid­ste ti­mer

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Bo Poul­sen |bopo@bt.dk

Den 35-åri­ge li­tau­i­ske mand, der er mista­enkt for dra­bet på Lisa Holm, gik ud for at kø­be pizza kort tid ef­ter dra­bet fandt sted. Det har ko­nen til den mista­enk­te for­kla­ret, skri­ver sven­ske Expres­sen. Me­di­et har og­så få­et ad­gang til over­våg­nings­bil­le­der af den sig­te­de mand, hvor han er ude for at kø­be ma­den.

Hen­te­de mad og tal­te med mor Den mista­enk­tes ko­ne har for­talt til myn­dig­he­der­ne, hvor­dan han for­lod hjem­met ved 16-ti­den for at ord­ne no­get. Han vend­te til­ba­ge en ti­me se­ne­re, hvor­ef­ter han for­lod hjem­met igen. Da den drabs­sig­te­de li­tau­er vend­te hjem for an­den gang, lag­de ko­nen ma­er­ke til, at man­dens buk­ser var be­skid­te. Han sva­re­de, at han hav­de sid­det på knae for at le­de ef­ter sit va­er­k­tøj. Ef­ter det tal­te han over Sky­pe med sin mor i et kvar­ters tid.

Bil­le­der­ne fra over­våg­nings­ka­me­ra­et er op­ta­get klok­ken 20.05 om­kring halvan­den ti­me ef­ter Lisa Holm sidst var i kon­takt med sin fa­mi­lie.

Man­den der står an­kla­get for dra­bet på Lisa Holm, hen­te­de pizza og tal­te med sin mor kort ef­ter den 17-åri­ge pi­ges død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.