Går af med fed pen­sion

BT - - NYHEDER -

OTI­UM

Hans

Ha­rald

Dog

Børsting tje­ner 1.276.728 kro­ner om året. De 330.000 kro­ner er så­kaldt kom­pen­sa­tion for be­sty­rel­ses­ho­nora­rer.

grund­løn er på 946.728 kro­ner om året, og det er det be­løb, som Ha­rald Børsting nu får na­e­sten to­tred­je­de­le af re­sten af li­vet. I kro­ner og øre sva­rer to-tred­je­de­le til 631.152 kr., men fra det be­løb tra­ek­kes fe­ri­e­godt­gø­rel­se, så Børsting alt­så i alt får 604.800 kr. i pen­sion om året.

Børsting er gift med den tid­li­ge­re for­kvin­de i Kvin­de­ligt Ar­bej­der­for­bund Lil­li­an Knud­sen. Hun er og­så om­fat­tet af en til­sagns­pen­sion, og hun fik i 2013 361.584 kro­ner.

modreg­nes fol­ke­pen­sio­nen så­le­des, at 3F be­tal­te 291.936 kro­ner i 2013. Det op­ly­ser 3F til BT. Det var fre­dag kl. 13 ik­ke mu­ligt at få de op­da­te­re­de tal, for­di bog­hol­de­ri­et og HR-af­de­lin­gen i 3F ‘ik­ke var be­man­det’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.