BTs leder tirs­dag: ’Luk nu dag­pen­ge-sår­et’

BT - - DEBAT -

la­es he­le le­de­ren på bt.dk/leder

Der er en ra­ek­ke go­de ele­men­ter i det nye op­la­eg. Vig­tigst af alt er, at det i end­nu hø­je­re grad til­skyn­der le­di­ge til at ta­ge kortva­rig be­ska­ef­ti­gel­se, og­så selv om det er til en la­ve­re løn, for­di man ik­ke la­en­ge­re ri­si­ke­rer at mod­ta­ge en la­ve­re ydel­se. Selv­føl­ge­lig, fri­stes man til at si­ge, skal det va­e­re så­dan. (...) For­hå­bent­lig sik­rer de nye reg­ler, at end­nu fle­re dan­ske­re får en fod in­den­for på ar­bejds­mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.