’’

BT - - DEBAT -

Men der er da en ten­dens til, at kvin­der skal be­vi­se no­get ek­stra. Der er en lil­le tvivl. Folk spør­ger, om man nu kan det og det. Spørgs­mål, de ik­ke vil­le stil­le, hvis det var en mand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.