’’

BT - - DEBAT -

Jeg tror ik­ke, folk er i tvivl om, at jeg kan løf­te op­ga­ven. Men jeg vil og­så sør­ge for, at LO bli­ver en sta­erk sam­ar­bejds­part­ner over for ar­bejds­gi­ver­ne og re­ge­rin­gen, og at der ik­ke er tvivl om, hvad vi vil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.