’’

BT - - HISTORIE -

Nu går vi ind i ok­to­bers mør­ke, og mør­ket kan jo og­så sa­et­te sig i men­ne­skers sind. Der­for er det så vig­tigt, at man kan gø­re folk gla­de og få dem til at glem­me de pro­ble­mer, vi al­le bak­ser med – må­ske ba­re et kort øje­blik

Ulf Pil­gaard, sku­e­spil­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.