Spa­ghet­ti splat­ter

BT - - HISTORIE - WESTERN 11:50 15:00 10:00 13:45 16:50 07:45 21:00 22:40 19:20 00:25-06:00

I Ta­ran­ti­nos western ”Django Un­chai­ned” bli­ver sla­ven Django (Ja­mie Foxx) be­fri­et af du­sørja­e­ge­ren Dr. Schultz (Chri­stoph Waltz), der be­hø­ver hja­elp til at fin­de et par be­ryg­te­de, kri­mi­nel­le brød­re. Sam­ti­dig bli­ver han og­så op­la­ert i du­sørja­e­ge­rens ae­d­le kunst, som kom­mer til at vi­se sig nyt­tig. Sy­dens mest mod­by­de­li­ge plan­ta­ge- og sla­ve­e­jer Cal­vin Can­die (Leo­nar­do DiCaprio) er nem­lig i be­sid­del­se af Djangos smuk­ke ko­ne Broom­hil­da. Schultz og hans nye la­er­ling in­fil­tre­rer der­for plan­ta­gen for at be­fri hu­stru­en, men Can­di­es loy­a­le hus­sla­ve, Step­hen (Samu­el L. Ja­ck­son), fat­ter mi­stan­ke om red­nings­for­sø­get. Qu­en­tin Ta­ran­ti­no har igen valgt Chri­stoph Waltz til en pro­mi­nent rol­le ef­ter de­res vel­lyk­ke­de sam­ar­bej­de med ”Ing­lourious Ba­sterds” i 2009, der var fil­men, der brag­te den østrig­ske TV-sku­e­spil­ler ind i Hol­lywoods sø­ge­lys. Ta­ran­ti­no har den­ne gang få­et Leo­nar­do DiCaprio med i sin film, hvil­ket fø­rer til DiCaprios før­ste re­el­le skur­kerol­le.

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: In­struk­tø­ren er er­kla­e­ret fan af spa­ghet­tiwesterns, og tit­len er og­så ty­de­ligt in­spi­re­ret af Ser­gio Cor­buc­cis ’Django’ fra 1966. (TV 2)

(T) L for le­je­mor­der. En­gelsk actionfilm fra 1965. (T) Men­ne­skej­agt. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1959. (T) Mød mig i St. Lou­is. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1944. (T) Pat Gar­rett og Bil­ly the Kid. Ame­ri­kansk western fra 1973. (T) Te­xas Car­ni­val. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951.

(T) For­fa­en­ge­lig­he­dens pris. Ame­ri­kansk-en­gelsk dra­ma fra 1954. In­di­a­ner­ne. Ame­ri­kansk western fra 1964. (T) Hearts Of The West. Ame­ri­kansk western fra 1975. (T) Op­gør i un­der­ver­de­nen. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1973. (T) Ivan­hoe. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1952. Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.