DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dagens stør­ste kamp i Su­per­liga­en er op­gø­ret imel­lem sid­ste sa­e­sons bron­ze­vin­de­re og me­stre i Brønd­by.

Nor­malt er Brønd­by et po­pu­la­ert spi­lob­jekt blandt Od­dset-spil­ler­ne, men den­ne gang teg­ner bil­le­det en smu­le an­der­le­des.

Så­le­des er blot 25 pro­cent af al­le ind­skud fal­det på sejr til Brønd­by, mens over halv­de­len af pen­ge­ne er sat på FCM-sejr - må­ske en kon­se­kvens af, at Brønd­by-pro­fi­len Da­ni­el Ag­ger må sid­de over med ka­ran­ta­e­ne.

»Der er en us­a­ed­van­lig lav til­tro til de blå-gu­le. Nor­malt er Brønd­by spe­ci­elt på hjem­me­ba­ne i Su­per­liga­en et en­dog me­get sik­kert tegn på en lang ra­ek­ke Od­dset-kupo­ner­ne, men vo­res gam­b­le­re har klart størst til­tro de dan­ske me­stre fra FC Midtjyl­land, selv om vi vur­de­rer kam­pen fuld­sta­en­dig åben,« si­ger con­tent ma­na­ger HansHen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.