1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv ef­ter et elen­digt ef­ter­år står HJK sta­dig med en mi­krosko­pisk chan­ce for at hjem­ta­ge mester­ska­bet i Fin­land. Det kra­e­ver godt nok, at de na­er­me­ste kon­kur­ren­ter fra SJK og RoPS ik­ke vin­der si­ne kam­pe, men un­der al­le om­sta­en­dig­he­der skal HJK va­e­re stor­fa­vo­rit­ter i Kuo­pio mod et hjem­me­hold, der har stemp­let ud og se­ne­st hvi­le­de må­l­mand To­mi Maa­no­ja og sta­dig var uden sin ska­de­de top­sco­rer Char­lie Traf­ford. Nu er de­fen­si­ve pro­fi­ler som Ebri­ma So­h­na og Ha­med Couli­ba­ly til­med i ka­ran­ta­e­ne, så bå­de klas­se og mo­ti­va­tion ta­ler for ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.