2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hol­ba­ek vandt flot 1-0 i Gladsaxe, men sand­he­den var, at AB var alt­do­mi­ne­ren­de i al­le spil­lets facet­ter ud­over den vig­tig­ste for­stås, og Hol­ba­ek na­ep­pe kan for­pag­te så me­get held én gang til. Oveni er vig­ti­ge Birol Se­rinkan­li i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket ik­ke gør tin­ge­ne bed­re. Hvi­d­ov­re er ik­ke in­de i den bed­ste pe­ri­o­de, men de har på pa­pi­ret et no­get bed­re hold end Hol­ba­ek, og det pas­ser det hård­t­ar­bej­de og om­stil­lings­sta­er­ke hold fra Hvi­d­ov­re gan­ske ud­ma­er­ket. I en ra­ek­ke, hvor hjem­me­ba­nen ik­ke be­ty­der al­ver­den, vir­ker od­ds for hø­je på 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.