1,93

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AaB vi­ste end­nu en­gang i Es­b­jerg, at hol­dets of­fen­si­ve ev­ner er langt bed­re end de de­fen­si­ve, og det er slet ik­ke til­fa­el­digt, at man har snit­tet 3,42 mål pr. kamp. Til den­ne kamp er man oveni uden Rasmus Würtz, hvil­ket er en klar de­fen­siv sva­ek­kel­se af hol­det. Man mø­der et FCN-hold, der har for­sva­ret for­fa­er­de­ligt i de to se­ne­ste kam­pe mod OB og AGF, hvor man da og­så har luk­ket ot­te mål ind, og selv om det selv­føl­ge­lig hja­el­per de­fen­sivt at få Pa­scal Gre­gor til­ba­ge fra ka­ran­ta­e­ne, er det sta­dig sva­ert at se, hvor­for man skal ha­ve så fint et od­ds på man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.