’’

BT - - NYHEDER -

Vi me­ner, at he­le sy­ste­met er helt ska­evt. Folk i nog­le kom­mu­ner be­ta­ler en stor del af de­res ind­komst i ejen­doms­skat­ter

Bri­an Mik­kel­sen (K) om den ska­e­ve for­de­ling af

bo­ligskat­ter i Jyl­lands-Po­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.