’Jeg und­skyl­der’ ’’

BT - - NYHEDER -

UND­SKYLD­NING Den tid­li­ge­re bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster To­ny Blair be­kla­ger i et in­ter­view med CNN de fejl, der blev be­gå­et i den ame­ri­kansk le­de­de in­va­sion af Irak i 2003. Selv­føl­ge­lig kan man ik­ke si­ge, at de af os, der fjer­ne­de Sad­dam i 2003, ik­ke ba­e­rer no­get an­svar for si­tu­a­tio­nen i 2015

To­ny Blair

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.