So­len dra­e­ber J rden

BT - - NYHEDER -

DOM­ME­DAG So­len bli­ver til sta­dig­hed var­me­re. Om godt en mia. år ven­tes So­len at va­e­re så varm, at Jor­dens oce­a­ner vil for­dam­pe. Der­ef­ter vil So­len lang­somt for­an­dre sig til en rød ka­em­pe – en ka­em­pe­stjer­ne, der til sidst vil nå helt ud til Jor­dens ba­ne. Det sker om cir­ka seks mil­li­ar­der år. Først vil Jor­den lang­somt for­vi­t­re og der­ef­ter bli­ve split­tet til ato­mer i So­lens kraftva­erk. Der­ef­ter for­an­drer So­len sig til en hvid dva­erg - en glø­de­n­de, kom­pakt mas­se, der lang­somt kø­ler af, for til sidst at sluk­ke helt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.