Mes­ser­s­ch­midts skjulte liv ’’

BT - - NYHEDER -

Fort­sat fra for­ri­ge si­de

BAG FA­CA­DEN »Det var ik­ke sva­ert at se, hvem der hav­de ta­lent, og det ud­vik­le­de sig til et ven­skab, for Mor­ten er et us­a­ed­van­ligt højt be­ga­vet ungt men­ne­ske. En søn­dag rin­ge­de jeg til ham, men kun­ne ik­ke få fat i ham. Se­ne­re sag­de han, at han hav­de va­e­ret ov­re i kir­ken, hvor han sad og skrev en fu­ga, et styk­ke kir­kemu­sik, på org­let. Det er jo lidt ud over det sa­ed­van­li­ge,« si­ger Mo­gens Cam­re til BT. Da han var ung, var det sva­ert at si­ge til Mor­ten, at han gjor­de no­get, der ik­ke var fan­ta­stisk. Det af­vi­ste han ba­re. Nu lyt­ter han fak­tisk

Fol­ke­tings­med­lem Kenneth Kri­sten­sen Ber­nth (DF)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.