Mi­ke Jen­sen og To­bi­as Mik­kel­sen er me­stre

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

To­bi­as Mik­kel­sen og Mi­ke Jen­sen kun­ne i går la­de sig ba­de i champag­ne og ik­la­e­de sig guld­trø­jer, da de med 3-3 ude mod Ströms­god­set sik­re­de sig det nor­ske mester­skab. Det ene po­int be­ty­der nem­lig, at den nor­ske tra­di­tions­klub ik­ke la­en­ge­re kan hen­tes, da klub­ben har 10 po­int ned til Sta­ba­ek, der mang­ler tre kam­pe. Ved pau­sen lig­ne­de det ik­ke guld for Ro­sen­borg, da først Marcus Pe­der­sen og se­ne­re Bis­marck Ad­jei-Bo­a­teng og Marcus Pe­der­sen igen hav­de sendt Ström­god­set i front med 3-1. På ba­re 10 mi­nut­ter fik de dog vendt det. Der­med kan Ro­sen­borg skri­ve 23 ud for an­tal Tip­pe­liga-tit­ler. En liga de do­mi­ne­re­de i 90’er­ne og start 00’er­ne med 13 liga­tit­ler, men ik­ke har vun­det i fem år.

Chri­sti­an Erik­sen stod for to as­sists til tre-måls­skyt­ten Har­ry Ka­ne, da Tot­ten­ham på ude­ba­ne lam­me­ta­e­ve­de ny­op­ryk­ker­ne Bour­ne­mouth med 5-1. Den før­ste as­sist fra den dan­ske midt­ba­ne­kre­a­tør var til 4-1 i det 56. mi­nut, hvor Erik­sen fandt Har­ry Ka­ne. kort tid ef­ter spar­ke­de han et hjør­ne­s­park in­d­over, som igen røg til Har­ry Ka­ne, der score­de til slut­re­sul­ta­tet. Kam­pen star­te­de dog an­der­le­des skidt for Erik­sen og Tot­ten­ham. For al­le­re­de ef­ter et mi­nut brag­te Bour­ne­mouth sig for­an 1-0. Al­le­re­de ot­te mi­nut­ter se­ne­re fu­se­de fe­sten ud for hjem­me­hol­dets fans, da Har­ry Ka­ne på straf­fes­park gjor­de det til 1-1. Si­den fulg­te Mous­sa Dem­bélé og Erik La­mela op med mål til 1-2 og 1-3, som var pau­sestil­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.