Vend­sy­s­sel på Superliga-kurs

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ik­ke si­den 1977-78-sa­e­so­nen, da Fre­de­riks­havn spil­le­de med i top­pen af dansk fod­bold, har Vend­sy­s­sel som lands­del va­e­ret re­pra­e­sen­te­ret i lan­dets bed­ste ra­ek­ke.

Nu ser det ud til, at den lan­ge ae­ra uden topfodbold ser ud til at va­e­re slut. FC Vend­sy­s­sel sam­ar­bej­det mel­lem Hjør­ring og Fre­de­riks­havn - er nem­lig med storm­skridt på vej op i Su­per­liga­en.

I hvert fald er Nor­di­cBet helt ne­de i od­ds 1,35 på, at Vend­sy­s­sel ven­der til­ba­ge til den bed­ste ra­ek­ke.

»Vend­sy­s­sel er et hold, der er ek­stremt sva­ert at be­sej­re med en so­lid de­fen­siv og en vels­murt of­fen­siv, der har gjort Vend­sy­s­sel til det na­est­mest scoren­de hold i ra­ek­ken. Man har få­et en bred­de i trup­pen, som man ik­ke hav­de tid­li­ge­re, og i klubkas­sen er der øko­no­mi til for­sta­er­k­nin­ger,« si­ger Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.