2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB har i den­ne sa­e­son va­e­ret me­get usta­bi­le - men det har i den grad va­e­ret un­der­hol­den­de med 3,67 mål i snit, hvil­ket er ud­slag af mas­ser af of­fen­siv kva­li­tet og man­gel på det sam­me de­fen­sivt. Det så man se­ne­st imod Søn­derjyske, hvor der igen ble­vet la­vet sto­re de­fen­si­ve fejl, og der­for gi­ver det ik­ke me­get me­ning, at man skal ha­ve så højt et od­ds på man­ge mål. Ran­ders er godt nok be­gyndt at lig­ne sit gam­le jeg, men de­res bag­ka­e­de kan sta­dig tru­es på fart, mens man i Mi­ka­el Is­hak og Vik­tor Lund­berg har to dyg­ti­ge an­gri­be­re. Gå ef­ter »over 2,5 mål«.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.