3,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Be­le­nen­ses im­po­ne­re­de vold­somt ved at slå Ba­sel på ude­ba­ne med 2-1 i midt­u­gens Eu­ro­pa Le­agu­e­kamp. Selv­om sej­ren gi­vet­vis har ind­g­ydt stor selv­til­lid, så får hol­det sva­ert ved at dir­ke Uni­ao Ma­deiras jern­de­fen­siv op på eget gra­es. Ga­ester­ne har spil­let 0-0 tre gan­ge i sa­e­so­nen og har ty­de­lig­vis ta­enkt sig at over­le­ve på de­fen­si­ve dy­der. Selv­om Be­le­nen­ses har vist sto­re svag­he­der de­fen­sivt bør de kun­ne hol­de ga­ester­nes sva­ge of­fen­siv fra fa­det, men tra­et­te ben fra tors­da­gens kamp kan sag­tens re­sul­te­re i, at beg­ge hold le­ver fint med kryd­set her.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.