Kan­di­da­ter

BT - - NYHEDER -

En an­gi­ve­lig gen­nem­kor­rupt sheik og Ue­fa-ge­ne­ral­se­kre­ta­er som sid­ste-øje­bliks-bud og kan­di­da­ter til at af­lø­se Sepp Blat­ter som Fi­fa-pra­esi­dent teg­ner ik­ke nød­ven­dig­vis loven­de for val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.